Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Nauczyciele matematyki

Sylwetki nauczycieli, to strona poświęcona tym matematykom, którzy poświęcili się pracy w szkołach. W szczególności chcemy tu wyróżniać nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczą w Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych, w promowaniu Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej oraz podejmują jakiekolwiek działania na rzecz krzewienia kultury matematycznej.

Zapraszamy do umieszczenia wizytówki

Sylwetki nauczycieli

mgr Elżbieta Guziejko, I LO w Olecku


Elżbieta Guziejko jest współorganizatorem :
  • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
  • Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej
  • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Ewa Aniszewska, II LO w Elblągu

Ewa Aniszewska jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Ewa Aniszewska jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Danuta Witanowska, Zespół Szkół nr 2 w Ełku

Danuta Witanowska jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Danuta Witanowska jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Krystyna Orłowska, Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

Krystyna Orłowska jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Krystyna Orłowska jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Grażyna Biernot-Lendo, I LO w Ełku

Grażyna Biernot-Lendo jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Marzena Konewko, Zespół Szkół nr 2 w Ełku

Marzena Konewko jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Marzena Konewko jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Alicja Marzewska, Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Alicja Marzewska jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Alicja Marzewska jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Dorota Ziajko, I Liceum Ogólnokształcące w Ełku

Dorota Ziajko jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Dorota Ziajko jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Jolanta Chyl, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie

Jolanta Chyl jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Marzenna Grochowalska, Gimnazjum nr 1 w Giżycku

Marzenna Grochowalska jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Irena Piotrowska, I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

Irena Piotrowska jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Marta Katarzyna Kulbacka, Gimnazjum nr 2 w Olecku

Marta Kulbacka kieruje szkolnym zespołem redakcyjnym Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej

Marta Kulbacka jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Magdalena Adryjanek, Gimnazjum nr 3 w Elblągu

Magdalena Adryjanek jest współorganizatorem XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Magdalena Adryjanek jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Ewa Ładna, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku

Ewa Ładna jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Janina Morska, Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku

Janina Morska jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


mgr Artur Suwiński, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

Artur Suwiński jest współorganizatorem XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych


 
Powrót do poprzedniej strony