Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Nauczyciele matematyki

Sylwetki nauczycieli, to strona poświęcona tym matematykom, którzy poświęcili się pracy w szkołach. W szczególności chcemy tu wyróżniać nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczą w Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych, w promowaniu Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej oraz podejmują jakiekolwiek działania na rzecz krzewienia kultury matematycznej.

Zapraszamy do umieszczenia wizytówki

Sylwetki nauczycieli

mgr Elżbieta Guziejko, I LO w Olecku


Elżbieta Guziejko jest współorganizatorem :
 • Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Ewa Aniszewska, II LO w Elblągu


Ewa Aniszewska jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Danuta Witanowska, Zespół Szkół nr 2 w Ełku


Danuta Witanowska jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Krystyna Orłowska, Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie (obecnie w Słupach)


Krystyna Orłowska jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Grażyna Biernot-Lendo, I LO w Ełku


Grażyna Biernot-Lendo jest współorganizatorem:
 • Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Marzena Konewko, Zespół Szkół nr 2 w Ełku


Marzena Konewko jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Alicja Marzewska, Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie


Alicja Marzewska jest współorganizatorem:
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Dorota Ziajko, I Liceum Ogólnokształcące w Ełku


Dorota Ziajko jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Jolanta Chyl, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie


Jolanta Chyl jest współorganizatorem:
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Marzenna Grochowalska, Gimnazjum nr 1 w Giżycku


Marzenna Grochowalska jest współorganizatorem:
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Irena Piotrowska, I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku


Irena Piotrowska jest współorganizatorem:
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Marta Katarzyna Kulbacka, Gimnazjum nr 2 w Olecku


Marta Katarzyna Kulbacka jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

Marta Kulbacka kierowała szkolnym zespołem redakcyjnym Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej


mgr Magdalena Adryjanek, Gimnazjum nr 3 w Elblągu


Magdalena Adryjanek jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Ewa Ładna, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku


Ewa Ładna jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Janina Morska, Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku


Janina Morska jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Artur Suwiński, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy


Artur Suwiński jest współorganizatorem:
 • XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych

mgr Janusz Karkut, Akademicki Zespół Placówek Oświatowych (AZPO) w Fijewie


Janusz Karkut jest współorganizatorem:
 • XVIII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
 • Warmińsko-Mazurskiej Strefy Matematycznej

 
Powrót do poprzedniej strony