Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Redaktorzy strefy

Strefa matematyki powstała na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie jako portal związany z Warmińsko-Mazurskimi Zawodami Matematycznymi. Jednak w zamierzeniach Warmińsko-Mazurska strefa matematyczna ma być regionalnym portalem matematycznym przeznaczonym dla uczniów wszystkich typów szkół. W związku z tym powinna być tworzona przez lokalnych moderatorów.

Portal wspierany przez :
Patronat medialny :

Jako organizator i twórca strefy uważam, i liczę na to, że redaktorami strefy zostaną wybrane szkoły, w których pod kierunkiem nauczyciela, młodzież zaangażuje się w tworzenie portalu i z czasem przejmie coraz więcej uprawnień. Oczekuję więc propozycji współdziałania w tworzeniu portalu. Projekt takiej współpracy nazywam: uczniowie uczniom.

Z portalem współpracuje mgr Elżbieta Guziejko z I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku, której serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji portalu.

Organizator strefy: Zbigniew Paprzycki
Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie            

Aktualnie nauczyciele nastepujących szkół zadeklarowali chęć współpracy z portalem, jako redaktorzy:

I LO w Olecku - mgr Elżbieta Guziejko - pierwsza grupa redakcyjna.

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie - mgr Krystyna Orłowska - druga grupa redakcyjna.

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - mgr Marta Kulbacka - trzecia grupa redakcyjna.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Olecku - mgr Katarzyna Kalejta - czwarta grupa redakcyjna.

II LO w Piszu - mgr Maciej Bzura - piąta grupa redakcyjna.

II LO w Ełku - mgr Marzena Konewko - szósta grupa redakcyjna.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - mgr Iwona Narkiewicz-Bielska - siódma grupa redakcyjna.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie - mgr Joanna Gronowska - ósma grupa redakcyjna.

Gimnazjum nr 3 w Elblągu - mgr mgr Magdalena Adryjanek - dziewiąta grupa redakcyjna.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku - mgr Grażyna Biernot-Lendo - dziesiąta grupa redakcyjna.

Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy chcą się podzielić wiedzą matematyczną do zamieszczania tu artykułów omawiających zagadnienia matematyczne:

  • popularnonaukowych,
  • materiałów pomocniczych dla uczniów
  • artykułów rozszerzających zagadnienia szkolne
  • zadania, rozwiązania zadań
  • zestawy wzorów na konkretny temat
  • itd...

Artykuły mogą być przeznaczone dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będą publikowane w odpowiednich działach - wybór z lewego menu. Przede wszystkim zachęcamy do pisania ambitnych uczniów. Artykuły napisane w Wordzie (lub w Texu) proszę przysyłać na adres  Zbigniew Paprzycki.