Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Kalendarz imprez matematycznych Warmii i Mazur

Informator i terminarz imprez matematycznych i konkursów organizowanych na Uniwerytecie w Olsztynie i w szkołach wszystkich typów na Warmii i Mazurach.

Propozycje umieszczenia informacji proszę przysyłać na adres organizatora strefy: Zbigniew Paprzycki

Wydział Matematyki i informatyki UWM

Dni otwarte Wydziału Matematyki i Informatyki UWM
DataOpis Organizator
07.04.2017 Prezenatacja Wydziału Matematyki i Informatyki UWM  Wydział Matematyki i Informatyki UWM. Olsztyn ul. Słoneczna 54
Warmińsko-Mazurskie zawody matematyczne
DataOpis Organizator
07.04.2017 godz.11.00 Finał zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM  Wydział Matematyki i Informatyki UWM
  Finał dla szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie ul. Słoneczna 54. Do finału mogą przystąpić jedynie laureaci I etapu obowiązkowego, który dla szkół ponadgimnazjalnych przypada na miesiąc marzec 2017.
07.04.2017 godz. 11.30 Spotkanie z nauczycielami ze szkół ponadgimnazjalnych  Wydział Matematyki i Informatyki UWM
Dni Otwarte Uniwersytetu
DataOpis Organizator
05.04.2017 godz. 8.45 Dni otwarte Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Prezentacja Wydziału Matematyki i Informatyki   Uniwersytet Wawmińsko-Mazurski w Olsztynie
  1. Stoisko Wydziału Matematyki i Informatyki w Centrum Humanistycznym od godz. 8.45-14.00.
2. Wycieczki na wydział WMiI o godzinie 10.00, 11.30, 13.00.
3. Na Wydziale będą prezentowane:
-pracownia fizyczna (dr A. Dobosz),
-pracownia robotyki (dr P. Artiemjew),
-pracownia dydaktyki matematyki (dr A. Bojarska-Sokołowska)
Konkurs matematyczny dla Gimnazjum
DataOpis Organizator
17.02.2017 godz.12.00 Etap wojewódzki na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM  Kuratorium Oświaty we współpracy z WMiI UWM
17.02.2017 Spotkanie z nauczycielamiz gimnazjów  Wydział Matematyki i Informatyki UWM
  W spotkaniu uczestniczyli: dziekan WMiI dr hab. prof. UWM Jan Jakóbowski, wizytator z Kuratorium Oświaty w Olsztynie mgr Adam Szkolnik i dr Zbigniew Paprzycki. Głównym tematem był portal: Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna.

Szkoły

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
DataOpis Organizator
14.03.2017 Dzień liczby pi, gala laureatów konkursu: Matematyka w obiektywie  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
  Uczestnicy:
uczniowie I LO w Olecku i laureaci konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.
Założenia przedsięwzięcia:
Głównym celem obchodzonego Dnia Liczby Pi jest popularyzowanie matematyki poprzez jej najbardziej popularną stałą. Jest to jedyna liczba, która ma swoje święto. W tym dniu chcemy udowodnić, że matematyka to nie tylko trudne zadania, suche liczby i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda.
Gala laureatów konkursu „Matematyka w obiektywie” zostanie uświetniona prezentacjami nt. Liczby Pi oraz „Matematyki w muzyce i poezji”. Młodzież z I LO i Gimnazjum nr 2 z klas o rozszerzonej matematyce będzie uczestniczyć w wykładzie dr Zbigniewa Paprzyckiego z UWM w Olsztynie, pt. „Zdarzenia prawdopodobnie nieprawdopodobne”. Uczniowie z I LO wezmą udział w turnieju matematycznym, polegającym na rozwiązywaniu zadań, które są praktycznym zastosowaniem matematyki w życiu codziennym.
Konkurs Fotograficzny Matematyka w Obiektywie
DataOpis Organizator
28.10.2016
08.02.2017
Nadsyłanie prac konkursowych   I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
  Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.
Założenia przedsięwzięcia:
Konkurs promuje zagadnienia matematyczne poprzez spojrzenie na otaczający świat. Mobilizuje do dostrzegania piękna i użyteczności natury, wykorzystując jednocześnie wiedzę matematyczną. Uczniowie, poszukując ciekawych i pięknych związków matematyki z architekturą, sztuką i światem przyrody, rozwijają swoją spostrzegawczość. Dzięki opisowi fotografii poszerzają wiedzę o bryłach, figurach i zasadach matematycznych. Konkurs podnosi motywację do nauki matematyki, pobudza kreatywność i ciekawość poznania świata, pokazuje, że ten przedmiot nie jest nudny. Poprzez ten konkurs chcemy pokazać, że matematykę można polubić i zainteresować się nią, widząc wokół jej obecność. Na pewno ośmieli to uczniów do poszerzenia wiadomości o sfotografowanym zjawisku i odważniej będą odkrywać matematykę. Konkurs ten daje szansę wszystkim uczniom, nie tylko o uzdolnieniach matematycznych.
Strona konkursu
14.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku