Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Sylwetki ludzi matematyki

Sylwetki ludzi matematyki, to strona na której znajdziecie profile i opowieści ludzi, dla których matematyka stała się pogodną przygodą w ich życiu. Również nauczyciele i uczestnicy warmińsko-mazurskich zawodów matematycznych mogą zamieszczać tu swoje artykuły.

Sylwetki "ludzi matematyki" to strona poświęcona tym matematykom z którymi każdy z nas ma jakiś kontakt: to nauczyciele matematyki, wykładowcy matematyki, absolwenci studiów matematycznych. Jeśli znasz kogoś takiego i według Ciebie chciałbyś o nim napisać, to proszę przysyłać informacje na adres koordynatora zawodów

W menu z lewej strony ekranu wybierz odpowiednią opcję: absolwenci wydziału lub nauczyciele.

Pomysłodawca i inicjator pierwszych warmińsko-mazurskich zawodów

Prof. dr hab. Aleksy Tralle, profesor zwyczajny

Profesor nauk matematycznych, laureat Nagrody PAN, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyn za osiągnięcia naukowe. Autor ponad 60 artykułów w najważniejszych międzynarodowych czasopismach matematycznych, takich jak Journal of Topology, Journal of Geometry and Physics, Journal of Symplectic Geometry, Commentarii Mathematici Helvetici i wielu innych. Autor monografii naukowej „Symplectic manifolds with no Kaehler structure” (Springer, Berlin). Zajmuje się geometrią różniczkową, teorią reprezentacji grup, ma też prace z topologii algebraicznej. Członek Komitetu Matematyki PAN, członek Komitetu Sterującego programu „Contact and Symplectic Topology” Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science foundation). Lubi pracować z młodzieżą – 6 osób obroniło doktoraty pod jego kierunkiem, jedna z tych osób sama jest już profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Aberdeen. Uprawia różne sporty, szczególnie narciarstwo biegowe, od wielu lat uczestniczy w „Biegu Piastów” i „Izerskiej 50”.

Pomysłodawca i inicjator rozszerzonej formuły warmińsko-mazurskich zawodów

dr Zbigniew Paprzycki

Absolwent matematyki teoretycznej - niestety nie na UWM, ponieważ wtedy jeszcze nie było uniwersytetu w Olsztynie. Pracuje w Katedrze Matematyki Stosowanej. Jak każdy pracownik wydziału jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat zajmuje się wyłącznie dydaktyką i obecnie jako koordynator Warmińsko-Mazurskimi Zawodami Matematycznymi. Jako niedoszły architekt lubi architekturę i sztukę (modernizm, minimalizm, surrealizm) rysowanie, grę na gitarze (klasyka) i swoją żonę. Zdjęcie z punktem skupienia, gdzieś tam, w nieskończoności.