Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Absolwenci Wydziału Matematyki i Informatyki

Absolwenci Wydziału Matematyki i Informatyki UWM W Olsztynie, to nauczyciele pracujący w szkołach na terenie całego kraju, bankowcy, informatycy, wykładowcy na uczelni na różnych wydziałach i ogólnie ludzie którzy osiągnęli sukces w wielu dziedzinach. Jako matematycy nie mieli problemu ze znalezieniem pracy i z reguły są z niej zadowoleni.

 

Sylwetki absolwentów

Michał Korpusik

Vice President, Barclays Africa Group

Jestem absolwentem Wydziału matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie na kierunku matematyka (mgr) oraz informatyka (inż). Na 4 roku studiów matematycznych rozpocząłem pracę w olsztyńskiej firmie Unified Aspects zajmującej się produkcją systemów informatycznych na rynek norweski. Pracowałem tam równocześnie studiując informatykę. Po zakończeniu studiów rozpocząłem pracę na WMiI, gdzie prowadziłem zajęcia z programowania oraz prace badawcze z zakresu sztucznej inteligencji (reprezentacja wiedzy, rewizja przekonań).

Obecnie pracuję w centrum technologicznym banku Barclays w Pradze w Republice Czeskiej. Wraz z zespołem tworzymy systemy IT do zarządzania ryzykiem kredytowym w Afryce. Nasze główne zadania to implementacja modeli matematycznych, tworzenie ratingów korporacji i państw oraz integracja z globalnymi systemami firmy.


mgr Rafał Wiktorzak

Rok ukończenia studiów: 2015.

Pierwsza praca po studiach: AML Analyst, The Royal Bank of Scotland, Warszawa
Obecna praca: Junior Product Controller, The Royal Bank of Scotland, Warszawa

Ze względu na charakter studiów (matematyka stosowana) i praktyk studenckich (księgowość), zostałem zatrudniony w The Royal Bank of Scotland jako AML Analyst. Byłem odpowiedzialny za przeprowadzanie KYC (i.e. Know Your Customer), tj. za klasyfikację klientów banku pod względem ryzyka, analizę profilu ich działalności, prześwietlanie pod względem kontaktów z krajami sankcjonowanymi lub osobami na politycznie eksponowanych stanowiskach, etc.

Po dodatkowych szkoleniach z języka angielskiego, Excela i innych aplikacji bankowych oraz dzięki wiedzy o rynkach finansowych, zasadach księgowości i polityce zagranicznej, dołączyłem do zespołu zajmującego się derywatami i produktami inwestycyjnymi jako Junior Product Controller.

W zespole dbam przede wszystkim o poprawną kalkulację rachunku zysków i strat dla określonych portfeli instrumentów finansowych oraz za raportowanie i zatwierdzanie tychże wyników w systemach Front Office'owych (wykorzystywanych przez traderów) i w systemach informacji zarządczej. Odpowiadam też za poprawność danych w księdze głównej i wyjaśnianie kwestii związanych z istotnymi ruchami day-to-day dla określonych instrumentów finansowych.
Zainteresowania: literatura XX-wieczna, kalistenika, near-future s-f, bieganie


dr Barbara Śmiarowska

Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kierunku matematyka, specjalność matematyka stosowana w roczniku 2013 r. W latach 2013 – 2016 r. kontynuowała współpracę naukową z prof. Adamem Lecko oraz brała udział w Seminarium Katedry Analizy Zespolonej Wydziału Matematyki i Informatyki UWM.

Tytuł doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki uzyskała w 2016 r na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Klasy funkcji analitycznych generowane przez iloczyny Blaschke'go". Promotor rozprawy doktorskiej dr hab. Adam Lecko.

Od października 2016 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Analizy Zespolonej Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu: repetytorium matematyki elementarnej, analizy matematycznej, algebry i geometrii analitycznej oraz rachunku prawdopodobieństwa. Zainteresowania naukowe i działalność naukowo-badawcza skupia się na szerokim spektrum zagadnień analizy zespolonej funkcji jednej zmiennej, zwłaszcza w zakresie geometrycznej teorii funkcji jednolistnych.


dr Damian Wiśniewski

Po maturze podjąłem studia magisterskie na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, co okazało się być bardzo dobrym wyborem. W międzyczasie postanowiłem rozwijać swoje zainteresowania fizyką na studiach licencjackich z matematyki z fizyką. W 2008 roku obroniłem z wynikami bardzo dobrymi tytuły licencjata oraz magistra.

Zmęczony nieco pięcioletnimi studiami zafundowałem sobie swoisty gap year. Rok przerwy poświęciłem na naukę języka angielskiego, podróże, bieganie, obijanie się i granie na kompie. Po takim okresie naładowania baterii, stęskniony za matematycznymi przygodami, z wielką radością wróciłem na Wydział, by rozpocząć czteroletnie studia doktoranckie z matematyki. We wrześniu 2013 roku obroniłem rozprawę doktorską pt. "Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych drugiego rzędu w nieograniczonych obszarach stożkowo-podobnych".

Od października 2013r. jestem zatrudniony w Katedrze Analizy i Równań Różniczkowych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Z jednej strony praca na Wydziale pozwala mi pogłębiać działalność badawczą w zakresie eliptycznych zagadnień brzegowych w obszarach nieograniczonych (jestem autorem lub współautorem siedmiu artykułów naukowych, referowałem m.in. na konferencjach w Brukseli, Hanowerze i Lwowie), ale również rozwijać pasję dydaktyczną. Uwielbiam uczyć studentów, jestem promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich z matematyki, jak również (współ)autorem dwóch prac dydaktycznych oraz jednej z zakresu historii matematyki.

Olsztyn jest idealnym miejscem do uprawiania sportu, więc najczęściej czas wolny spędzam na bieganiu, jeźdżeniu rowerem lub wędrówkach po okolicznych lasach. Od trzech lat występuję również jako obrońca w wydziałowej drużynie piłkarzykowej. Moje rekordy biegowe : półmaraton - 1:25:39, 10 km – 38:15 :) Zapraszam do studiowania i wspólnych treningów!


mgr Monika Trawińska

W 2012 roku ukończyłam dzienne studia licencjackie na kierunku matematyka o specjalności nauczanie matematyki i informatyki. Następnie rozpoczęłam dzienne studia magisterskie na kierunku matematyka i w 2014 roku uzyskałam tytuł magistra matematyki (specjalność nauczanie matematyki, matematyka stosowana).
Po zakończeniu nauki od razu rozpoczęłam pracę w Gimnazjum Nr 23 im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie jako nauczyciel matematyki i pracuję tam do dnia dzisiejszego. W 2015 roku pracowałam także w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Piątka" i prowadziłam kółko matematyczne dla dzieci w klasie pierwszej i drugiej.

Praca nauczyciela sprawia mi bardzo dużo radości. Spełniam się zawodowo, mam świetny kontakt z młodzieżą i robię to, co naprawdę kocham.
Prywatnie interesuję się rozwiązywaniem łamigłówek i zagadek logicznych. W wolnym czasie lubię słuchać muzyki i spotykać się z przyjaciółmi.


dr Piotr Jastrzębski

Całe dotychczasowe życie jest związany z Olsztynem. W czasie edukacji szkolnej był laureatem wielu konkursów matematycznych i fizycznych, m.in. w roku 2003 zajął trzecie miejsce w kategorii Liceum w pierwszych Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych. 22 grudnia 2015 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM nastąpiła publiczna obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Formy Clifforda-Kleina pewnych przestrzeni jednorodnych". Jej wynikiem było uzyskanie stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Dr Piotr Jastrzębski jest współautorem dwóch publikacji. Główna, wspólna z dr Bocheńskim, prof. Tralle i prof. Okud¡ z Japonii, została opublikowana w International Journal of Mathematics. Jej tematem są właściwe działania SL(2;R) i poszukiwanie warunków na ich (nie)istnienie. Poza matematyką zajmuje się programowaniem. Dzięki czemu wie, że C to nie tylko witamina, a Kitkat to nie zawsze batonik. W czasie wolnym odpoczywa na działce.


dr Krzysztof Żyjewski

Mając możliwość podjęcia studiów w Białymstoku, Warszawie oraz Olsztynie zdecydowałem się, ze względu na liczne zalety miasta i Uczelni, rozpocząć studia magisterskie na kierunku matematyka Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. W 2008r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskałem tytuł magistra matematyki. Wydział dał mi również możliwość rozwijania moich informatycznych zainteresowań poprzez studia licencjackie na kierunku informatyka. W wyniku czego również w 2008 roku uzyskałem stopień licencjata informatyki.

Następnie kontynuując zainteresowania i współpracę z prof. dr hab. Michaiłem Borsukiem rozpocząłem czteroletnie studia doktoranckie na UWM w Olsztynie. Okres studiów doktoranckich pozwolił mi uzyskać doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami różnych wydziałów, a przede wszystkim pogłębić wiedzę z zakresu równań różniczkowych cząstkowych. Efektem czego było obronienie rozprawy doktorskiej pt. „Nielokalne zagadnienie Robina dla eliptycznych równań drugiego rzędu w obszarze płaskim z punktem kątowym na brzegu” i uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk matematycznych.

Od 2012 roku jestem pracownikiem Katedry Analizy i Równań Różniczkowych Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. W trakcie pracy i studiów doktoranckich byłem autorem/współautorem trzech artykułów naukowych (kolejne trzy są w recenzji) oraz uczestniczyłem w kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Olsztyn, ze względu na swe położenie w bliskości jezior i lasów, to również miasto idealne do odkrywania i rozwoju swoich zainteresowań. Ja, na wskutek doznanej kontuzji, albo dzięki niej :) rok temu odkryłem w sobie pasję do biegania. Dziś mam za sobą swój pierwszy półmaraton (Olsztyn Ukiel Półmaraton). Do zobaczenia na WMiI lub(oraz) na trasie biegu :))