Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Nauczyciele matematyki

Sylwetki nauczycieli, to strona poświęcona tym matematykom, którzy poświęcili się pracy w szkołach. Jeśli znasz taką osobę i według Ciebie zasługuje na poświęcenie jej paru zdań, to napisz do nas. Chcemy wyróżniać aktywnych i cenionych nauczycieli.

 

Sylwetki nauczycieli

mgr Grażyna Biernot-Lendo, I LO w Ełku

Jestem nauczycielką matematyki z 24-letnim stażem pracy. W ciągu tego okresu doskonaliłam swoje umiejętności uczestnicząc w wielu kursach i warsztatach oraz zdobywając dodatkowe uprawnienia. Jestem egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki i egzaminu gimnazjalnego oraz ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli wpisanym na listę Ministra Edukacji Narodowej.
Chcąc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem przez osiem lat pełniłam funkcję konsultanta w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie filia w Ełku prowadząc szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli JST. Dotyczyły one m.in. metodyki nauczania, przepisów prawa oświatowego, awansu zawodowego nauczycieli, reformy programowej (jako Trener Grupy 2000), programów naprawczych, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Realizowałam różnorodne projekty na rzecz rozwoju edukacji. Jednym z nich była współpraca z CKE w Warszawie dotycząca Edukacyjnej Wartości Dodanej. Po otrzymaniu certyfikatu upowszechniałam wiedzę o EWD prowadząc szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych.
Wiele satysfakcji daje mi też praca z młodzieżą. Prowadząc zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne rozwijam zainteresowania uczniów matematyką, czego rezultatem jest 100% zdawalność i wysokie wyniki na maturze oraz osiągnięcia moich uczniów w różnorodnych konkursach.
Czasu wolnego mam niewiele. Lubię wtedy przeczytać dobrą książkę lub pójść na spacer np. nad jezioro Ełckie, które jest widoczne na moim zdjęciu.

Grażyna Biernot-Lendo:
  • współorganizator XVII edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
  • współorganizator XVI edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
  • współorganizator XV edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych
  • prowadzi grupę redakcyjną portalu: Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna

 
Powrót do poprzedniej strony