Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Polecane szkoły

Polecane szkoły, to strona poświęcona tym szkołom, które reprezentują wysoki poziom nauczania z przedmiotów ścisłych, wysoką zdawalność matur, wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, a ich absolwenci wyróżniają się umiejętnościami matematycznymi. Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie jest zainteresowany absolwentami takich szkół. Kliknij, a zobaczysz czy możesz studiować matematykę, informatykę lub oba kierunki razem.

Polecane licea

Szkoła, która starannie przygotowuje uczniów do egzaminów maturalnych i studiów wyższych. Uczniowie rozwijają również swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych ( ponad 20 różnych form). Czas wolny w szkole spędzają w klubie lub czytelni. Uczniowie mają dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej, korzystają z dwóch pracowni komputerowych oraz centrum multimedialnego.

Można zobaczyć jak wiele się dzieje w I LO w Ełku, dzięki aktywnym działaniom uczniów i nauczycieli, na stronie szkoły oraz na Facebooku
 

I LO im. Stefana Żeromskiego
w Ełku

  • 100% zdawalności matury oraz wysokie wyniki na egzaminach maturalnych z zakresu podstawowego i rozszerzonego
  • Trzecie liceum w województwie warmińsko-mazurskim w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2016
  • Wieloletnia tradycja szkoły
  • Wysoki poziom nauczania
  • Prężnie działający Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariuszy
  • Nowoczesna baza sportowa
  • Duża ilość bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole
  • Bogata współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
 
 
Czy możesz studiować matematykę?
 
Powrót do poprzedniej strony