Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Polecane szkoły

Polecane szkoły, to strona poświęcona tym szkołom, które reprezentują wysoki poziom nauczania z przedmiotów ścisłych, wysoką zdawalność matur, wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, a ich absolwenci wyróżniają się umiejętnościami matematycznymi. Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie jest zainteresowany absolwentami takich szkół. Kliknij, a zobaczysz czy możesz studiować matematykę, informatykę lub oba kierunki razem.

Polecane licea

 

Uczniowie uczący się w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Olecku, mogą liczyć na wszechstronny rozwój swoich zainteresowań, pasji, przy jednoczesnym wsparciu nauczycieli i rodziców. W ten sposób mają szansę na pomyślne zdanie matury i dostanie się na wybrany kierunek studiów. Szkoła profesjonalnie ich do tego przygotowuje, daje gruntowną wiedzę, pobudza i kształci wszechstronne umiejętności, zarówno w sferze przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Potwierdzeniem tego są sukcesy absolwentów tej szkoły. Kształcenie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Olecku to dobry wybór.

Można zobaczyć jak wiele się dzieje w I LO w Olecku na stronie szkoły.
 

I LO im. Jana Kochanowskiego
w Olecku

 • wysoki poziom nauczania –zdawalności z matury, powyżej 95%;
 • szkoła sukcesu z matematyki – według Edukacyjnej Wartości Dodanej;
 • zajmowanie czołowych miejsc w konkursach i olimpiadach na szczeblach ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych;
 • podpisanie umów partnerskich z Uczelniami Wyższymi woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: Politechniką Białostocką i Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
 • organizacja licznych konkursów na szczeblu powiatowym, regionalnym- „Powiatowy Konkurs Sudoku Lubię to!”, „Matematyka w obiektywie”, „Exellence”;
 • rozwijanie tradycji szkoły – cykliczne imprezy szkolne: Dzień Patrona, Dzień Liczby Pi, Dzień Języków Obcych, Dzień Przedsiębiorczości, Imieniny Jana;
 • bogato wyposażona biblioteka i czytelnia szkolna, profesjonalne doradztwo biblioteczne;
 • działanie na rzecz środowiska lokalnego – m. in. wystawianie sztuk teatralnych; wolontariat szkolny;
 • osiąganie licznych sukcesów sportowych – III miejsce w województwie wśród szkół ponadgimnazjanych;
 • dostęp do nowocześnie wyposażonej siłowni;
 • korzystanie przez uczniów z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych;
 
Czy możesz studiować matematykę?
 
Powrót do poprzedniej strony