Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Polecane szkoły

Polecane szkoły, to strona poświęcona tym szkołom, które reprezentują wysoki poziom nauczania z przedmiotów ścisłych, wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, a ich absolwenci wyróżniają się umiejętnościami matematycznymi. Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie wspiera działania takich szkół.

Polecane szkoły

Jesteśmy niewielką placówką, w której wszyscy uczniowie się znają. W szkole panuje rodzinna atmosfera i wszyscy czują się bezpiecznie. Każde dziecko może osiągnąć sukces, gdyż potrzeby i zdolności każdego z nich są zauważane. Otrzymuje ono odpowiednie wsparcie i jest doceniane. W tym celu współpracujemy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Fundacja „Prymus”, Fundacja „Albatros”, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd, Koło Łowieckie „Głuszec”). Aby poszerzyć naszą ofertę edukacyjną, w procesie edukacyjnym wykorzystujemy zasoby najbliższego środowiska – w szkole działa Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu, współpracujemy z olsztyńskim TPL, Nadleśnictwem Kudypy, Leśnictwem Redykajny i wspólnie realizujemy projekty przyrodniczo-ekologiczne.

Więcej o naszych działaniach przeczytasz na stronie szkoły
 

Szkoła Podstawowa
w Bukwałdzie

Wyróżnia nas:
  • Wdrażanie nowoczesnych metod nauczania - ocenianie kształtujące.
  • Wysoki poziom nauczania.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole.
  • Bogata współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
  • Organizowanie licznych wycieczek edukacyjnych.
  • Realizowanie programów wpływających na wszechstronny rozwój dzieci, np.: „Mistrzowie Kodowania”, „PoczytajMy”.
  • Działalność na rzecz środowiska naturalnego - uzyskaliśmy Certyfikat „Zielonej Flagi” oraz Geocertyfikat.
  • Organizowanie gminnych i powiatowych konkursów – Konkurs Wiedzy o Lesie „Las bliżej nas”, Turniej Warcabowy, Konkurs Piosenki Patriotycznej „Srebrny Słowik”;
 
 
Zobacz szkołę w rankingach zawodów
 
Powrót do poprzedniej strony