Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Polecane szkoły

Polecane szkoły, to strona poświęcona tym szkołom, które reprezentują wysoki poziom nauczania z przedmiotów ścisłych, wysoką zdawalność matur, wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, a ich absolwenci wyróżniają się umiejętnościami matematycznymi. Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie jest zainteresowany absolwentami takich szkół. Kliknij, a zobaczysz czy możesz studiować matematykę, informatykę lub oba kierunki razem.

Polecane gimnazja

Patrzymy w przyszłość i dostosowujemy działania do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się tworzyć wszystkim uczniom takie warunki rozwoju, by przygotować ich do życia w społeczeństwie otwartym na wiedzę i ukierunkować do wyboru dalszej drogi kształcenia. Mamy również na celu wykształcić człowieka przedsiębiorczego, przygotowanego do aktywnego życia we współczesnym świecie, rozwijając w nim potrzebę samokształcenia i doskonalenia się.
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, to dobra współczesna szkoła, która kształtuje rozwój uczniów, by byli oni w procesie edukacji wyposażeni w wielorakie kluczowe kompetencje moralne, społeczne i zawodowe. Tylko taka równowaga w odbiorze treści dotyczących wiedzy i wartości daje gwarancję na dobre przygotowanie nastolatka do sprawnego funkcjonowania w świecie. Można wejść na stronę internetową szkoły i sprawdzić jak wiele się u nas dzieje www.gim2.olecko.edu.pl

Można wejść na stronę internetową szkoły i sprawdzić jak wiele się u nas dzieje.
 

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

„Kształcimy według najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia dobrej szkoły o wysokim poziomie i jakości nauczania. Naszą dewizą jest bycie otwartą szkołą, w której umieć, oznacza tyle, co rozumieć i potrafić”.

Wyróżnia nas:

 • - wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole
 • - optymalny poziom kształcenia
 • - nowoczesne metody nauczania- ocenianie kształtujące
 • - bogata współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • -organizowanie regionalnych konkursów: „Lekturomaniacy”; „ Konkurs recytatorski im. Wacława Klejmonta - Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”.
 • - współorganizowanie Konkursu Powiatowego „Sudoku Lubię to!”
 • - rozwijanie tradycji szkoły – cykliczne imprezy szkolne: Dzień Patrona Szkoły, Memoriał im. Władysława Żurowskiego.
 • - zajmowanie czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych
 • - osiąganie licznych sukcesów sportowych w gminie, powiecie, województwie wśród szkół gimnazjalnych
 • - dostęp do nowocześnie wyposażonej siłowni, hali sportowo-rekreacyjnej „Lega”
 • - korzystanie przez uczniów z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych
 
 
Czy możesz studiować matematykę?
 
Powrót do poprzedniej strony