Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Wybrano : szkoły ponadpodstawowe > ciągi

Szkoła ponadpodstawowa: wybierz temat i opcje

Uwaga: kolor czerwony oznacza brak opracowań.

Wybierz temat
Wybierz rodzaj

Artykuły:

Janusz Karkut, Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie (Lubawa): Rekurencja

Grażyna Ciecierska, WMiI UWM w Olsztynie: O pewnych związkach złotej liczby z ciągiem Fibonacciego