Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Wybrano : szkoły ponadpodstawowe > równania i nierówności

Szkoła ponadpodstawowa: wybierz temat i opcje

Uwaga: kolor czerwony oznacza brak opracowań.

Wybierz temat
Wybierz rodzaj

Artykuły:

Piotr Jastrzębski, WMiI UWM w Olsztynie: Równania diofantyczne - część druga

Andrzej Orlicki, Anna Szczepkowska, WMiI UWM w Olsztynie: Warto być młodym…Zera całkowite wielomianu

Piotr Jastrzębski, WMiI UWM w Olsztynie: Równania diofantyczne - część pierwsza

Krzysztof Żyjewski, Damian Wiśniewski, WMiI UWM w Olsztynie: O pierwiastkach równania kwadratowego w zadaniach z parametrem

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: O pewnej nierówności …