Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Wybrano : szkoły ponadpodstawowe > planimetria - geometria płaska

Szkoła ponadpodstawowa: wybierz temat i opcje

Uwaga: kolor czerwony oznacza brak opracowań.

Wybierz temat
Wybierz rodzaj

Artykuły:

Wiktoria Gorlo, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku : Pola czworokątów

Jarosław Kosiorek, WMiI UWM w Olsztynie: Rozwiązanie i uogólnienie zadania o kwadracie z eliminacji grudniowych 2016

Andrzej Matraś, WMiI UWM w Olsztynie: Wpisywanie trójkąta równobocznego w proste równoległe

Artur Woike, WMiI UWM w Olsztynie: Paradoks przekątnej i liczba ?