Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Wybrano : szkoły ponadpodstawowe > funkcje

Szkoła ponadpodstawowa: wybierz temat i opcje

Uwaga: kolor czerwony oznacza brak opracowań.

Wybierz temat
Wybierz rodzaj

Artykuły:

Janusz Karkut, Akademicki Zespół Placówek Oświatowych w Fijewie : Minimum i Maksimum funkcji kwadratowej

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: O wykresie trójmianu kwadratowego

Jakub Stromski, Michał Flakowski, Aleksander Strzelecki, II LO w Elblągu: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

Elżbieta Guziejko, Zbigniew Paprzycki, I LO w Olecku, WMiI UWM w Olsztynie: O minimach dwóch ważnych funkcji. Część druga

Andrzej Matraś, WMiI UWM w Olsztynie: Współczynniki wielomianu

Elżbieta Guziejko, Zbigniew Paprzycki, I LO w Olecku, WMiI UWM w Olsztynie: O minimach dwóch ważnych funkcji. Część pierwsza