Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

warmińsko-mazurska strefa matematyczna

Portal Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna powstał w listopadzie 2016 i szybko się rozrasta. W wielu szkołach powstały grupy redakcyjne, gdzie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela tworzą opracowania dotyczące różnych zagadnień matematycznych: od prostych zadań do obszernych artykułów. Portal realizuje projekt: uczniowie - uczniom.

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy chcą się podzielić wiedzą matematyczną do zamieszczania tu artykułów omawiających zagadnienia matematyczne:

  • materiałów pomocniczych dla uczniów omawiających proste tematy z lekcji matematyki
  • artykułów rozszerzających zagadnienia szkolne
  • zadań z lekcji matematyki
  • popularnonaukowych
  • itp,...

Artykuły mogą być przeznaczone dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Będą publikowane w odpowiednich działach - wybór z lewego menu. Co więcej uważamy, że każdy współczesny uczeń potrafi opracować jakiś temat lub zadanie z lekcji matematyki do czego wszystkich zachęcamy. Artykuły napisane w Wordzie (lub w Texu) proszę przysyłać na adres  organizatora strefy.

Znalezione w sieci

Wewnatrz trójkąta ABC, obieramy punkty E, F tak, że kąt(EAB)- kąt(FAC) = kąt(EBC)-kąt(FBA) = kąt(ECA) - kąt(FCB) = alfa. Pokaż, że alfa=0. Czekamy na rozwiązanie

Dodane nowe artykuły

Jakub Stromski, Michał Flakowski, Aleksander Strzelecki, II LO w Elblągu: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

Janina Morska, Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku: Lekcja o czworokątach w oparciu o rozbudowane zadanie

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: Kilka słów o metodach heurystycznych

Cezary Parzych, I LO w Ełku: Suma wszystkich liczb naturalnych

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: Uwagi o metodzie kwadracika

Tomasz Wierzchowski, LO im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie: Metoda Kwadracika

Jarosław Kosiorek, WMiI UWM w Olsztynie: Rozwiązanie i uogólnienie zadania o kwadracie z eliminacji grudniowych 2016

Agnieszka Murkowska, IV LO w Elblągu: Statystyki opisowe

Julia Ciesińska, Gimnazjum nr 1 w Giżycku: Procenty w solankach

Marek Golasiński, WMiI UWM w Olsztynie: Pochodna, jej interpretacje i zastosowania

Andrzej Orlicki, Anna Szczepkowska, WMiI UWM w Olsztynie: Uważaj w jakim języku mówisz

Bartosz Chojnowski, Zbigniew Paprzycki, I LO w Ełku, WMiI UWM w Olsztynie: Zbiory przeliczalne i ciągi

Elżbieta Guziejko, Zbigniew Paprzycki, I LO w Olecku, WMiI UWM w Olsztynie: Przeliczalne sumy i iloczyny zbiorów

Bartosz Chojnowski, I LO w Ełku: Kongruencje i ich zastosowania

Piotr Jastrzębski, WMiI UWM w Olsztynie: Równania diofantyczne - część druga

Andrzej Orlicki, Anna Szczepkowska, WMiI UWM w Olsztynie: Warto być młodym…Zera całkowite wielomianu

Piotr Jastrzębski, WMiI UWM w Olsztynie: Równania diofantyczne - część pierwsza

Krzysztof Żyjewski, Damian Wiśniewski, WMiI UWM w Olsztynie: O pierwiastkach równania kwadratowego w zadaniach z parametrem

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: O pewnej nierówności …

Elżbieta Guziejko, Zbigniew Paprzycki, I LO w Olecku, WMiI UWM w Olsztynie: O minimach dwóch ważnych funkcji. Część druga

Andrzej Matraś, WMiI UWM w Olsztynie: Współczynniki wielomianu

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: Porównywanie liczb w postaci wykładniczej

Elżbieta Guziejko, Zbigniew Paprzycki, I LO w Olecku, WMiI UWM w Olsztynie: O minimach dwóch ważnych funkcji. Część pierwsza

Grażyna Ciecierska, WMiI UWM w Olsztynie: O pewnych związkach złotej liczby z ciągiem Fibonacciego

Klaudia Wermter, Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie: Liczba 22

Andrzej Matraś, WMiI UWM w Olsztynie: Wpisywanie trójkąta równobocznego w proste równoległe

Artur Woike, WMiI UWM w Olsztynie: Paradoks przekątnej i liczba ?

Elżbieta Guziejko, Zbigniew Paprzycki, I LO w Olecku, WMiI UWM w Olsztynie: O minimach dwóch ważnych funkcji. Część trzecia

Andrzej Orlicki, Anna Szczepkowska, WMiI UWM w Olsztynie: Nierówność Cauchy'ego pomiędzy średnimi

Agnieszka Bojarska-Sokołowska, WMiI UWM w Olsztynie: Ustawianie w rzędy - zadanie kombinatoryczne