Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Wybrano : szkoły ponadpodstawowe > liczby i zbiory

Szkoła ponadpodstawowa: wybierz temat i opcje

Uwaga: kolor czerwony oznacza brak opracowań.

Wybierz temat
Wybierz rodzaj

Artykuły:

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: Kilka słów o metodach heurystycznych

Cezary Parzych, I LO w Ełku: Suma wszystkich liczb naturalnych

Bartosz Chojnowski, Zbigniew Paprzycki, I LO w Ełku, WMiI UWM w Olsztynie: Zbiory przeliczalne i ciągi

Elżbieta Guziejko, Zbigniew Paprzycki, I LO w Olecku, WMiI UWM w Olsztynie: Przeliczalne sumy i iloczyny zbiorów

Bartosz Chojnowski, I LO w Ełku: Kongruencje i ich zastosowania

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: Porównywanie liczb w postaci wykładniczej