Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Tworzymy razem portal: uczniowie uczniom

Zostań redaktorem, działu, tematu dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Informacja w zakładce "redaktorzy strefy". Portal dopiero powstaje, więc poszukujemy chętnych do współtworzenia portalu: uczniów, nauczycieli, szkoły i przyjaciół matematyki.

Poszukujemy redaktorów do działów lub tylko tematów oznaczonych czerwonym kolorem dla szkół ponadgimnazjalnych. Można również zgłaszać własne tematy. W szczególności uczniowie mogą przysyłać opracowane zadania z rozwiązaniem przerabiane na lekcjach - bardzo pożądana forma współpracy. Kolor czarny oznacza, że z tego tematu jest przynajmniej jedno: opracowanie lub zadanie. Należy to sprawdzić korzystając z bocznego menu i wybierając konkretny temat.

 1. Liczby i zbiory
  1. działania na zbiorach
  2. własnosci liczb rzeczywistych
  3. przedziały liczbowe
  4. błąd przybliżenia
  5. procenty
  6. potęgi
  7. pierwiastki
 2. Wyrażenia algebraiczne
  1. wzory skróconego mnożenia
  2. dwumian Newtona
  3. wyrażenia wymierne
  4. wyrażenia niewymierne
 3. Równania i nierówności
  1. liniowe
  2. kwadratowe
  3. wielomianowe
  4. wymierne
  5. wykładnicze
  6. logarytmiczne
  7. różne
 4. Funkcje
  1. pojęcia podstawowe, własności
  2. przekształcenia wykresów
  3. funkcja liniowa
  4. funkcja kwadratowa
  5. wielomiany
  6. funkcja wymierna
  7. funkcja wykładnicza
  8. funkcja logarytmiczna
  9. wartość bezwzględna
 5. Ciągi
  1. pojęcia podstawowe
  2. ciąg arytmetyczny
  3. ciąg geometryczny
  4. ciągi arytmetyczny i geometryczny razem
  5. procent składany
  6. granica ciągu
  7. szereg geometryczny
 6. Trygonometria
  1. pojęcia podstawowe
  2. tożsamości trygonometryczne
  3. wzory redukcyjne
  4. wykresy funkcji trygonometrycznych
  5. równania trygonometryczne
  6. nierówności trygonometryczne
 7. Planimetria
  1. pojęcia podstawowe
  2. trójkąty
  3. czworokąty
  4. okrąg i inne figury
  5. twierdzenie Talesa
  6. twierdzenie sinusów
  7. twierdzenie cosinusów
 8. Geometria analityczna
  1. wektory
  2. proste
  3. okrąg i inne figury
  4. pole trójkąta, wielokąta
  5. przekształcenia geometryczne
 9. Stereometria
  1. graniastosłupy
  2. ostrosłupy
  3. bryły obrotowe
  4. bryły wpisane w inne bryły
 10. Rachunek prawdopodobieństwa
  1. kombinatoryka
  2. doświadczenia losowe, zdarzenia
  3. definicja aksjomatyczna
  4. własności prawdopodobieństwa
  5. definicja klasyczna
  6. prawdopodobieństwo warunkowe
  7. prawdopodobieństwo całkowite
  8. wzór Bayesa
 11. Statystyka
  1. próba i zapis próby
  2. miary położenia: średnie, mediana
  3. miary rozproszenia: wariancja i odchylenie
 12. Rachunek różniczkowy
  1. granica funkcji
  2. ciągłość funkcji
  3. asymptoty funkcji
  4. pochodna funkcji, interpretacja
  5. wzory na pochodne funkcji
  6. zadania optymalizacyjne
 13. Dowody
  1. geometryczne
  2. algebraiczne

 
Powrót do poprzedniej strony