Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Wybrano : gimnazja > figury geometryczne

Gimnazjum: wybierz temat i opcje

Uwaga: kolor czerwony oznacza brak opracowań.

Wybierz temat
Wybierz rodzaj

Artykuły:

Wiktoria Gorlo, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku : Pola czworokątów

Janina Morska, Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku: Lekcja o czworokątach w oparciu o rozbudowane zadanie

Jarosław Kosiorek, WMiI UWM w Olsztynie: Rozwiązanie i uogólnienie zadania o kwadracie z eliminacji grudniowych 2016

Andrzej Matraś, WMiI UWM w Olsztynie: Wpisywanie trójkąta równobocznego w proste równoległe