Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Wybrano : gimnazja > równania

Gimnazjum: wybierz temat i opcje

Uwaga: kolor czerwony oznacza brak opracowań.

Wybierz temat
Wybierz rodzaj

Artykuły:

Piotr Jastrzębski, WMiI UWM w Olsztynie: Równania diofantyczne - część pierwsza

Zbigniew Paprzycki, WMiI UWM w Olsztynie: O pewnej nierówności …

Klaudia Wermter, Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie: Liczba 22