Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Polecane szkoły

Polecane szkoły, to strona poświęcona tym szkołom, które reprezentują wysoki poziom nauczania z przedmiotów ścisłych, wysoką zdawalność matur, wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, a ich absolwenci wyróżniają się umiejętnościami matematycznymi. Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie jest zainteresowany absolwentami takich szkół. Kliknij, a zobaczysz czy możesz studiować matematykę, informatykę lub oba kierunki razem.

Polecane licea

W nowoczesnym budynku, wyposażonym w duży parking, windę, własną kuchnię i stołówkę oraz materiały i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć metodami innowacyjnymi, uczy się obecnie blisko 180 uczniów.

W naszej szkole uczą wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Są uśmiechnięci, pomocni i chętni do rozmowy na każdy temat. Zawsze służą pomocą, jeśli czegoś nie rozumiemy albo chcemy zgłębić temat — mówi Agata Licznerska, uczennica 2 klasy liceum.

Atmosfera w szkole jest niesamowita. Wszyscy są uśmiechnięci, pomocni, czasami- my uczniowie- mamy swoje małe problemy i kłopoty, ale zawsze możemy pójść do nauczycieli, liczyć na ich wsparcie i pomoc. Nikt nie zostaje sam, każdy każdemu stara się pomóc. AZPO jest jak druga rodzina — mówi Agnieszka Rafińska, licealista.

Można zobaczyć jak wiele się dzieje w AZPO w Fijewie, dzięki aktywnym działaniom uczniów i nauczycieli, na stronie szkoły.
 

Akademicki Zespół Placówek Oświatowych (AZPO) w Fijewie

AZPO placówki realizują podstawę programową oraz programy nauczania, które zawierają treści dotyczące zainteresowań naukowych naszych uczniów. Dodatkowo, w szkole jest wprowadzony, obok języka angielskiego i niemieckiego, język hiszpański. Uczniowie mają szansę uczyć się w terenie, wychodzą ze szkoły, jeżdżą na wycieczki, eksperymentują, doświadczają. Uczestniczą w warsztatach nt. z efektywnego uczenia się, profilaktycznych, o budowaniu odporności na stres. W ramach doradztwa zawodowego, realizowanego grupowo i indywidualnie, wsłuchujemy się w potrzeby uczniów i zapraszamy przedstawicieli poszczególnych zawodów, aby przedstawili swoją profesję. Uczniowie są członkami kół zainteresowań, tworzą samorząd uczniowski, występując z wieloma inicjatywami, jak np. Dzień Kolorowej Skarpety - Dzień osób z Zespołem Down’a, Poznajemy różne kraje, Noc emocji w AZPO, Nie chcesz - Nie jedz - Zostaw kanapkę dla kolegi, itp. Tworzą zespoły aplikujące o środki na zagraniczne wymiany młodzieżowe.
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w AZPO jest bardzo szerokie. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony: trzech psychologów, pedagoga szkolnego, oligofrenopedagogów, logopedy, surdopedagoga, terapeuty pedagogicznego, terapeuty behawioralnego, socjoterapeuty oraz doradcy zawodowego. Nauczyciele w swojej codzienne pracy wykorzystują umiejętności zdobyte na kursach Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Umiejętności Wychowawczych. Dodatkowo, nauczycielki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz poloniści uczą czytać m.in. metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej. Czas uczniom umilają animatorzy czasu wolnego oraz trenerzy sensoplastyki.
Uczniowie Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie uczestniczą w unijnym projekcie edukacyjnych pn. JESTEM SOBĄ W MOJEJ SZKOLE o wartości 3 122 578,90zł. W okresie od września 2018r. do czerwca 2022r. uczniowie będą doskonalić kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, pracować metodą eksperymentu, korzysta z technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwijać kompetencje informatyczne. Dla rodziców zostaną zorganizowane warsztaty oraz wsparcie indywidualne psychologa. Uczniowie otrzymają wsparcie edukacyjne (w tym doradztwo zawodowe, zajęcia z kompetencji kluczowych – programowania, kodowania, j. obcych, przedmiotów ścisłych, laboratoria i edukatorium, zajęcia terapeutyczne). Wiemy, jak ważnym elementem jest motywowanie, praca w grupach, odpowiedzialność ucznia za proces edukacji.
 
 
Czy możesz studiować matematykę?
 
Powrót do poprzedniej strony