Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Tworzymy razem portal: uczniowie uczniom

Zostań redaktorem, działu, tematu dla szkoły podstawowej.
Informacja w zakładce "redaktorzy strefy". Portal dopiero powstaje, więc poszukujemy chętnych do współtworzenia portalu: uczniów, nauczycieli, szkoły i przyjaciół matematyki.

Poszukujemy redaktorów do działów lub tylko tematów oznaczonych czerwonym kolorem dla szkół podstawowych. Można również zgłaszać własne tematy. W szczególności uczniowie mogą przysyłać opracowane zadania z rozwiązaniem przerabiane na lekcjach - bardzo pożądana forma współpracy.

 1. Liczby naturalne
  1. pojęcie liczby naturalnej
  2. dzielenie z resztą.
  3. cechy podzielności
  4. potęgowanie
  5. liczby pierwsze i złożone
  6. kolejność wykonywania działań
  7. mnożenie i dzielenie liczb z zerami na końcu
  8. cyfry rzymskie
  9. zegary i kalendarz
 2. Liczby całkowite
  1. liczby dodatnie i ujemne
  2. dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
  3. mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
 3. Liczby wymierne
  1. co to jest liczba wymierna
  2. co to jest liczba niewymierna
  3. która liczba jest większa? Liczba Pi
  4. wartość bezwzględna
 4. Działania pisemne
  1. dodawanie i odejmowanie pisemne
  2. mnożenie pisemne
  3. mnożenie po Hindusku
  4. dzielenie pisemne
 5. Ułamki zwykłe
  1. pojęcie ułamka zwykłego, ułamek jako część i jako iloraz
  2. skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych
  3. sprowadzanie do wspólnego mianownika
  4. porównywanie ułamków
  5. dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach
  6. dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
  7. ułamek liczby
  8. mnożenie i dzielenie ułamków
 6. Ułamki dziesiętne
  1. ułamek dziesiętny
  2. porównywanie ułamków dziesiętnych
  3. dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
  4. mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 100 itd.
  5. mnożenie ułamków dziesiętnych
  6. dzielenie ułamków dziesiętnych
  7. zaokrąglanie ułamków dziesiętnych
  8. ułamki okresowe i nieokresowych
 7. Figury geometryczne
  1. figury na płaszczyźnie – elementarne pojęcia
  2. kąty
  3. czworokąty
  4. trójkąty
  5. koła i okręgi
  6. symetrie
 8. Pola figur
  1. pole prostokąta
  2. pole równoległoboku i rombu
  3. pole trójkąta
  4. pole trapezu
 9. Figury przestrzenne
  1. prostopadłościany i sześciany
  2. graniastosłupy proste
  3. objętość graniastosłupa
  4. ostrosłupy
  5. siatki różnych brył
 10. Matematyka wokół nas
  1. tabele, diagramy
  2. prędkość, droga, czas
  3. plan, mapa, skala
  4. zakupy
  5. działki, domy, mieszkania
  6. podróż
  7. odżywianie
 11. Procenty
  1. procenty i ułamki
  2. diagramy
  3. obliczanie procentu danej liczby
  4. obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
  5. obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
 12. Wyrażenia algebraiczne
  1. zapisywanie wyrażeń algebraicznych
  2. obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
  3. sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych
  4. mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby
  5. dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
  6. mnożenie sum algebraicznych
 13. Równania i nierówności
  1. zapisywanie równań. Liczba spełniająca równanie
  2. rozwiązanie równania
  3. zadania tekstowe
  4. zapisywanie nierówności, liczba spełniająca nierówności
  5. rozwiązywanie nierówności
 14. Układ współrzędnych
  1. punkty w układzie współrzędnych
  2. dlugosci odcinków i pola figur
  3. proste i części płaszczyzny
 15. Zamiana jednostek
  1. długości
  2. powierzchni
  3. objętości
  4. masy
  5. czasu

 
Powrót do poprzedniej strony