Artykuły, pomoce,zadania
Wybierz dział
Zbiory zadań z zawodów
Sylwetki: ludzie i szkoły
Żarty o matematyce

Tworzymy razem portal: uczniowie uczniom

Zostań redaktorem, działu, tematu dla szkoły podstawowej.
Informacja w zakładce "redaktorzy strefy". Portal dopiero powstaje, więc poszukujemy chętnych do współtworzenia portalu: uczniów, nauczycieli, szkoły i przyjaciół matematyki.

Poszukujemy redaktorów do działów lub tylko tematów oznaczonych czerwonym kolorem dla szkół podstawowych. Można również zgłaszać własne tematy. W szczególności uczniowie mogą przysyłać opracowane zadania z rozwiązaniem przerabiane na lekcjach - bardzo pożądana forma współpracy.

 1. Liczby, zbiory liczb
  1. liczby naturalne, całkowite, pierwsze
  2. cechy podzielności
  3. liczby wymierne i niewymierne
  4. potęgowanie, notacja wykładnicza
  5. pierwiastki
  6. zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
  7. obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych
  8. wartość bezwzględna
  9. cyfry rzymskie
 2. Procenty
  1. procenty i ułamki
  2. diagramy
  3. obliczanie procentu danej liczby
  4. obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
  5. obliczenia różne procentów
 3. Wyrażenia algebraiczne
  1. zapisywanie i obliczanie wartości wyrażeń
  2. sumy i redukcja wyrazów podobnych
  3. działania na wyrażeniach algebraicznych
  4. wzory skróconego mnożenia
 4. Równania
  1. zapisywanie i rozwiązywanie równań
  2. liniowe
  3. zadania tekstowe
 5. Funkcje
  1. pojęcia podstawowe
  2. przekształcanie wykresów
  3. liniowa
 6. Figury geometryczne
  1. kąty i proste
  2. trójkąty
  3. czworokąty
  4. wielokąty
  5. koła i okręgi
  6. prosta i okrąg
  7. wzajemne położenie dwóch okręgów
  8. symetrie
 7. Układ współrzędnych
  1. punkty w układzie współrzędnych
  2. proste i części płaszczyzny
  3. dlugosci odcinków i pola figur
  4. symetrie w układzie współrzędnych
 8. Figury przestrzenne
  1. graniastosłupy
  2. ostrosłupy
  3. bryły wpisane w inne bryły
  4. siatki różnych brył
 9. Kombinatoryka
  1. reguła mnożenia i dodawania
 10. Rachunek prawdopodobieństwa
  1. doświadczenia losowe, zdarzenia
  2. prawdopodobieństwo
 11. Statystyka
  1. próba i zapis próby
  2. miary położenia: średnie, mediana
 12. Dowody
  1. geometryczne
  2. algebraiczne
 13. Matematyka wokół nas
  1. tabele, diagramy
  2. prędkość, droga, czas
  3. plan, mapa, skala
  4. różne: zakupy, domy, odżywianie
  5. działki, domy, mieszkania
  6. zamiana i przeliczanie jednostek
  7. zegary i kalendarz

 
Powrót do poprzedniej strony