Artykuły, pomoce, wzory
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań z zawodów
Żarty o matematyce

Rozwiązanie zadania z sieci

Czekamy na rozwiązanie. Opublikujemy najładniej napisane w MS Word z użyciem edytora równań lub w Texu. Należy podac imię i nazwisko, klasę i szkołę w której się uczysz.