Artykuły
Sylwetki: ludzie i szkoły
Zbiory zadań
Żarty o matematyce

Znalezione w sieci

2. Wewnatrz trójkąta ABC, obieramy punkty E, F tak, że kąt(EAB)- kąt(FAC) = kąt(EBC)-kąt(FBA) = kąt(ECA) - kąt(FCB) = alfa. Pokaż, że alfa=0. Rozwiązanie

1. Podobno każdą liczbę całkowitą różną od 0 można zapisać w postaci iloczynu (3x-1)(2y-1), gdzie x i y są liczbami całkowitymi. Czy to prawda? Rozwiązanie przysłał Paweł Lefelbajn

Artykuły dla szkół ponadgimnazjalnych